Kontakt

Wydawca: Wataha Trans sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Sienna 39/7, 00-121 Warszawa

KRS: 0000599807, NIP: 9571083886,

REGON: 36374848000000

Adres Redakcji: ul. Grażyny 13/7, 02-548 Warszawa

redakcja@sluzbyspecjalne.com