Redakcja

Redaktor naczelny: dr Leszek Pietrzak

Zastępcy red. nacz.: Tomasz Szwejgiert, Łukasz Pawelski

Zespół: Jan Piński, Piotr Modrzejewski, Grzegorz Braun, Grzegorz Jakubowski, Robert Cheda, dr Wojciech Szewko, Krzysztof Galimski

redakcja@sluzbyspecjalne.com